Ústenka, neboli ústní rouška pomáhá proti šíření respiračních onemocnění (nyní především Covid19). Pojďme se pustit do šití jednoduché roušky a povědět si jak s ní zacházet.